Yağlı Talaş ve Metal Geri Kazanım


Geri dönüşüme gidecek her atığın daha verimli sonuç alabilmesi için toplanan atıkların güzel ve ayrı bir şekilde adlandırılması gerekir. Bu şekilde belirlenen ve ayrı ayrı araçlarda, hazneler de toplanan atıklar sayesinde daha kolay bir geri dönüşüm gerçekleşecektir. Bilindiği üzere geri dönüşümün hem çevreye hem de ekonomiye oldukça büyük faydası vardır. Bunun sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için de atıkların toplanıp sınıflandırılması özenle yapılmalıdır. Yağlı talaş ve metal geri kazanım da birçok faydası bulunan geri dönüşüm malzemelerinden bir tanesidir.


Metal Talaş Geri Dönüşümü Aşaması


Yağlı talaş ve metal geri kazanım işlemlerine başlamadan önce bütün talaşlar incelenir. Geri dönüşüm esnasında herhangi bir ve manevi zarara yol açmamak için, incelenen bu parçalar ve maddeler tehlikeli veya tehlikesiz atık maddeleri olarak ayrılır ve tanımlanır. Bu aşamadan sonra ayrılan talaşlar; tehlikesiz olanlar bu nitelikte olan geri dönüşümün tebliğine uygun olarak, tehlikeli olanlar ise tehlikeli atık geri dönüşüm tebliğine göre tekrardan geri kazandırılır.


Metal Talaşlar Nelerdir?


Geri dönüşüm ile tekrar fayda sağlaması için kazanılan Metal talaşlar torna, testere, falanya, azdırma talaşları ve ayrıca demir çapakları gibi birçok metal parçacıklardır. Bütün bu metal talaşları kendi grubuna göre atık maddesi olarak veya öğütme maddeleri olarak kodlandırılır. Sonrasında geri dönüşüme gitmek üzere muhafaza edilir.