Atık Akümülatör Geçici Depolama


Atık akümülatör geçici depolama diğer atıklara nazaran daha zararlı ve insanlar üzerinde olumsuz etkileri olan akümülatör ve pillerin toplanma işlemidir. Zira akümülatörler genellikle şarj edilebilen ve aydınlatma veya ateşleme gücünde kullanılan kimyasal enerjiden dönüşen kaynaklardır. Eğer daha basit tabirle anlatılması gerekirse eşyalara enerjiyi depolayan cihazlara akü ya da akümülatör denilir.
Bu atıkların toplanması ve tekrar kullanılmak üzere geri dönüşüme götürülmesi, ayrıca bu aşamaya kadar geçici olarak depolanması birçok fabrika tarafından yapılıyor. Tabii ki bu atık akümülatörlerin toplandığı araçlarda diğer atıkların araçlarından ayrı olarak görevlendiriliyor. Genellikle atık akümülatörlerin taşındığı araçların rengi kırmızı olur ve aracın kasasının her iki yönünde de atık akümülatör taşıma aracı yazılır. Bu sayede diğer atıkların araçlarından ayrılırlar.


Akümülatör Atıkları Ne Kadar Süre İle Toplatılır?


Yönetmelik maddelerine göre atık akümülatörlerin taşınacağı araçlarda lisans alma mecburiyeti bulunur. Aksi takdirde böyle bir yetki özgür irade ile alınamaz. Bu araçlarla akümülatörler tekrardan geri dönüşümle kazanılması için akümülatör geçici depolama alanlarına güvenle taşınır. Bu sayede akümülatör atıklarının zararlarından doğada yaşayanlar da korunmuş olur.
Bu yerler akümülatör üreticilerinin yetki vereceği kişiler tarafından kurulur. Ayrıca atık akümülatör geçici depolama bu yerler içinde geçici depolama izni alınarak belirli günlerde kullanılma hakkına sahip olurlar. Yani depolanan akümülatörler en fazla 90 gün kadar orada tutulabilir. Bu sebeple geçici depolama ismi verilir.