Tehlikeli Atık Geri Dönüşümü


Tehlikeli atık geri dönüşümü denildiği zaman akla ilk gelen patlayıcı maddelerdir. Tehlikeli atıkların üretilmesinde ki gösterilen titizlik kadar tekrardan depolanması ve geri dönüşüme gönderilmesi de aynı titizlikle gerçekleşir. Zira her iki durumda da çevreye herhangi bir zararın verilmemesi hedef alınır.
Bu sebeple daima denetlenir ve belli ruhsatların alınması karşılığında üretimine ve depolanıp geri dönüşümüne izin verilir. Ruhsat almanın yanı sıra Türkiye’de genellikle tehlikeli atık üretilen ve depolanıp geri dönüştürülecek yerler mecburi olarak kayıt altına alınır ki, bu sayede daha kolay ve rahat bir şekilde denetlenir.


Tehlikeli Atıkların Depolanması


Tehlikeli atık geri dönüşümü için depolanacak olan atıklar diğer atıklardan nazaran daha dikkat ve sorumluluk isteyen bir işlemdir. Aynı zamanda titizlik davranılan bu durumda herhangi bir kaza meydana gelmemesi için bütün atıklar belli hazneler içerisinde muhafaza edilir. Geçici olarak toplanan bu atıkların haznelerinin üzerinde kod numarası yazılır ve o şekilde depolanır.
Ayrı ayrı toplanan bu atıklar, genellikle patlayıcılar su ile temas halinde toksit gaz ve parlayıcı gaz çıkaran, ayrıca kendiliğinden yanmaya müsait olan her atıktır. Bulunduğu bölgeye ve çevresindeki canlılara da zarar verme ihtimali bulunduğu için tehlikeli atıklar olarak isimlendirilen bu maddeler, özenle ve titizlikle muhafaza edilerek geri dönüşüm için gönderilir. Bu sayede maddi anlamda da kazanç elde edilmiş olur.