İmha Hizmeti


İmha hizmeti aslında şu şekilde tabir edildiğinde daha anlaşılır bir hale gelecektir. Geri dönüşüm için toplanan atıklar, yetkili ve sertifikaya sahip olan firmalar tarafından incelenir ve gerekirse kırma makinelerinde parçalandıktan sonra bileşenlerine ayrılır.
Bu esnada içerisinden çıkan faydalı ve geri dönüşüme müsait olan maddeler, geri dönüşüm yapılması üzere ilgili yerlere gönderilir. Fakat parçalanan ve kırılan ürünler arasında geri dönüşüme uygun olmayacak maddelerde çıkacaktır. Tam da bu esnada devreye giren hizmet, imha hizmeti olup geri dönüşüme müsait olmayan ürünlerin bertaraf ve imha edilmesini, yani tamamen yok olmasını sağlamaktadır.


İmha Hizmetinin Önemi


Çevrede atık olarak duran yok olması beklenen tüm maddeler çevrenin sağlığına zarar veriyor. Bu sebeple hem geri dönüşümünün sağlanması hem de bu mümkün değilse imha edilmesi üzere toparlanan ve geçici olarak depolanan atıklarla, çevrenin korunması da sağlanıyor. Geri dönüşümü mümkün olmayan Bu ürünler imha edilerek yine sağlıklı bir doğa için ortadan kaldırılıyor. Aynı zamanda geri dönüşüm kaynakları da gereksiz yere kullanılmayıp zarar görmeyecek ve ülkenin hatta dünyanın ekonomisine de katkı sağlanacaktır.


Hangi Ürünler İmha Edilir?


İmha edilecek ürünler, arşiv ve evraklar, katı veya sıvı olan gıdalar, tekstil ürünleri gibi geri dönüşüme uygun olmayan tüm malzemelerdir. Burada önemli olan nokta, geri dönüşüme müsait olan malzemelerin mutlaka yeniden kazandırılıp, hiçbir şekilde mümkün olmayacak ürünlerinde imha edilerek tamamen ortadan kaldırılmasıdır