Neler Yapıyoruz

Hizmetlerimiz

Tehlikeli atığı oluşan fabrikaların izlemesi gereken yol, atığın fabrikada sızdırmaz özelliğe sahip depoda biriktirmesi ve tehlikeli atık taşıma aracı ile sevkini sağlayıp akabinde bertaraf tesisinden atık imha raporunu alıncaya kadar takip etme zorunluluğu vardır. Firmalar bu süreci ECBS üzerinden göndermiş olduğu tehlikeli atığın takibini yapmakla yükümlüdür.

Özel tehlikeli atık aracı ile taşıma yapmak

Neden Zorunludur?

Lisanlı tehlikeli atık araçlarımız özel donanımlara sahiptir. Tehlikeli atıklar taşınırken çevreye zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olup çevre ve şehircilik bakanlığından onaylı ve lisanslı olarak taşıma yapmaktadır. Yönetmeliğe göre Tehlikeli atıkların lisanslı araçla nakliye yapması zorunludur. Normal nakliye araçlarıyla tehlikeli atık taşınmasına izin verilmemektedir.

Tehlikeli atıklar nasıl ve nerede

İmha Edilir?

Tehlikeli atıkların bakanlıktan onaylı bertaraf tesislerine, tehlikeli atık taşıma araçları ile transferi sağlanır ve bertaraf tesisinde imhası gerçekleştirilir. Tehlikeli atık araçlarının temel özelliği yüklenmiş olan atığın çevre zarar vermeden transferini gerçekleştirmesidir. Tehlikeli atık taşıma yapacak araç sızdırmazlık, pas tutmaz, üzerinde taşıma levhaları bulunan ve özel belgeye sahip (src 5) şoför tarafından gerçekleştirilir.

Tehlikeli atık çıkartan fabrikaların

Sorumluluğu Nedir?

Tehlikeli atığı oluşan fabrikaların izlemesi gereken yol, atığın fabrikada sızdırmaz özelliğe sahip depoda biriktirmesi ve tehlikeli atık taşıma aracı ile sevkini sağlayıp akabinde bertaraf tesisinden atık imha raporunu alıncaya kadar takip etme zorunluluğu vardır. Firmalar bu süreci ECBS üzerinden göndermiş olduğu tehlikeli atığın takibini yapmakla yükümlüdür.

Tehlikeli atık sınıfına giren

maddeler nelerdir?

15 01 10*

Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar

15 02 02*

Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler

15 01 11*

Boş basınçlı konteynırlar dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapılı (örneğin asbest) metalik ambalajlar

12 01 09*

Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonları (Bor Yağı)

18 01 03*

Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar

08 03 17*

Tehlikeli madde içeren atık baskı tonerleri

20 01 21*

Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar

13 02 08*

Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları

11 01 09*

Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

13 01 13*

Diğer hidrolik yağlar

16 01 03

Ömrünü tamamlamış lastikler

16 01 14*

Tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvıları

16 01 07*

Yağ filtreleri

12 01 20 *

Bor yağlı metal talaşları